Глобал Фууд Къмпани ЕООД е компания с основна дейност внос, преработка, пакетаж и търговия с хранителни продукти. Портфолиото включва богат избор на различни видове ориз, варива, брашна, зърнени храни, мюсли и оризовки, позиционирани в основните ценови сегменти с цел оптимално пазарно покритие.

Централата на фирмата е в София, а производствено-складовата база и оперативния мениджмънт се намират в Пловдив – един от най-значимите икономически центрове на България. Наша собственост са търговските марки IZZI, Clio и Sorte. Марка IZZI е една от първите утвърдени марки на българския пазар, създадена с идеята да спечелим доверието и лоялността на всеки един наш клиент с постоянно и високо качество. Не случайно мотото ни е „Вкус, който познаваш…” доказало истинността си във времето.

Мисия на компанията е постигане на максимална удовлетвореност на крайния потребител, съобразявайки се във всеки един момент с изменящите се потребности и търсене. Основна цел е изграждане и утвърждаване на бизнес-партньорства, търсене на нови пазари и усъвършенстване на продуктовото портфолио в съответствие с пазарното развитие.

Изградените взаимоотношения с доставчици от цял свят, както и в България ни гарантират необходимото високо качество на използваните за нашите продукти суровини. Това ни дава предимство пред нашиге конкуренти и ни дава възможност да осигурим добри партньорски условия в междинното звено, с чиято помощ те достигат до всеки дом.

Актуално
Нови чуждестранни партньори
Финансов отдел
Транспортна дейност
Нов дизайн марка IZZI
Внос на суровини 2015

Активни промоции

Дистрибутори

Търговски мрежи

Партньори

към началото