За Global Food Company Ltd.

Компанията ни разполага с млад и амбициозен екип, чиято основна цел е успешното реализиране на фирмената мисия и стратегия за развитие. Комбинацията от опита и знанията на по-зрели специалисти и енергичността и иновативното мислене на младите ни колеги е огромно предимство в особено изострената конкурентна среда през годините.

Внедрената система за управление на качеството спомага за стриктния контрол при входа, преработката и пакетирането на използваните суровини. През годините основното правило за недопускане на компромис в качеството доказа своята правота и целесъобразност. Лоялността към марката ни расте, което е показателно и от добрите пазарни позиции. През годините изградихме партньорства с най-добрите производители в страната и в цял свят като целта ни винаги е била на първо място  подкрепа на българските производители в трудната конкурентна среда.

От самото начало на бизнеса ни през 1996 година и зараждането на марка IZZI ние се развивахме заедно с нашите партньори в лицето на всички международни и местни вериги на българския пазар – Метро, Билла, Пикадили, Фантастико, СВА. Със стъпването на Кауфланд в България стартирахме успешно бизнес-партньорство – това се случи в началото на 2005 година. По същия начин няколко години по-късно ни се довериха и другите международни компании, опериращи на родния пазар – Максима, Хит, Пени и Лидъл.

От създаването си ние се развиваве заедно и с нашите дистрибутори – Сириус, Фиоре, Клио Комерс, Елма, Дилянка, Ара Ритейл, ДиД Комерс, и много други наши дългогодишни партньори, с които растем във времето.

През годините IZZI се развива с нарастващите желания и потребности на нашите клиенти. През 2005 година стартирахме проект за продуктовата група от мюсли, овесени ядки и оризовки. Сега вече се радваме на водещи пазарни позиции в групата и висока степен на удовлетвореност в крайния клиент. 2006 година се създаде външно-търговски отдел, с чиято помощ обогатихме вкуса на българския потребител, показвайки му нови за времето си видове варива и оризи.Постигнахме експанзия на територията на цялата страна и направихме първите успешни стъпки и зад граница  – Румъния, Унгария, Латвия и Гърция. От началото на 2012-та  вече разполагаме с нова производствено-складова база, отговаряща на всички нормативни изисквания с необходимите лицензи и разрешителни. Съвременната технология за преработка и пакетиране оптимизира дейността ни и така реализираме продукт с необходимото високо качество – на суровината, опаковката и визия.

„Глобал Фууд Къмпани” ЕООД е една от все още малкото на брой фирми в България с внедрена и работеща ERP система (управленски софтуер за планиране на ресурсите). ERP покрива функционално информационните нужди на компанията с всичките плюсове на един процесно-ориентиран подход. Комбинацията от двете ни дава не само цялостен поглед върху корпоративните ресурси, но и върху процесите, протичащи във фирмата във всеки един момент. Основните акценти на системата се базират на модули:  производствен, складов, счетоводен, финансов, маркетингов и за продажби. Това улеснява мениджмънта и ни дава възможност да следим, контролираме и менажираме дейността на фирмата без проблем. Целият екип на „Глобал Фууд Къмпани” ЕООД  е специално обучен да работи  с ERP системата , така че да е способен да мисли за цялото предприятие и за всички разнородни процеси в него като за едно хармонично цяло. Притежаваме  увереността и самочувствието за безпрепятсвено преодоляване на проблемите, свързани с организацията, контрола, прогнозирането, планирането и управлението на бизнеса.

Инвестиционната програма на компанията за следващите 3 години включва:

 • Развитие на собствено производство за селскостопанска продукция на суровини ;
 • Инвестиции в хората с цел повишаване квалификацията, мотивацията и успехите на персонала;
 • Инвестиции с цел намаляване на човешкия фактор и повишаване на качеството на готовия продукт;
 • Рекламна кампания, целяща нарастване на разпознаваемостта на марките в крайния потребител;
 • Осъвременяване дизайна на опаковката;
 • Стартиране производство на биопродукция;
 • Увеличаване на пазарния дял;
 • Увеличаване на износа;

В близко бъдеще ще насочим усилията си в разработването  и развитието на собствено производство за селскостопанска продукция на суровини, които рентабилно могат да бъдат отглеждани на територията на България ( съобразно климатичните условия) . Вдъхновени от желанието за по-природосъобразен, по-чист начин за живот, решихме да се ориентираме към създаването на една изцяло нова гама от биопродукти, с която да предадем мотивацията си на всяко българско семейство. Биопродуктите стават все по-популярни в Европа. Интересът към тях се увеличава с всеки изминал ден и ние искаме да станем част от групата на производителите, и търговците, които повярваха в бъдещето и успеха на био храните.

Паралелно с развитието на новите ни идеи, ние няма да спрем с полагането на усилия да удевлотворим потребностите на крайния потребител. Затова предвиждаме в плановата си програма инвестиции с цел намаляване на човешкия фактор и повишаване на качеството на готовия продукт, рекламна кампания, целяща нарастване на разпознаваемостта на марките, осъвременяване дизайна на опаковката. Всички тези цели са приоритетни за персонала на „Глобал Фууд Къмпани” ЕООД с оглед  увеличаване на пазарния дял, увеличаване на износа и познаването и удовлетворението на потребителите  от качеството на продуктите с марки IZZI, Clio и Sorte.

За собственика:

От Юли 2012 година, мажоритарен собственик на „Глобал Фууд Къмпани” ЕООД е Дамян Иванов. Първите си стъпки в хранителния бранш той прави още през 2001 година, а 2011 насочва своето внимание основно към сегмента свързан с покупка, пакетиране и търговия с варива и мюсли.

Инвестирането в различни сектори на икономиката, което е един от основните преоритети на г-н Иванов, подпомага минимизирането на риска от негативните ефекти на пазарната средата и повишава ефективността на бизнеса. Сегментите, основен обект на неговите  инвестиции, са:

 • HR сектора – международно посредничество и сътрудничество при намиране на работа в чужбина;
 • Консултантски дейности и международно посредничество
 • Туроператорски услуги;;
 • Производство и търговия на едро с храни и селскостопанска продукция;
 • Производство, пакетаж и търговия на дребно с хранителни продукти. Създаване, менъжиране и развиване на собствени търговски марки – ИЗЗИ, Клио, Сорте, Инком и Калина;
 • Инвестиране във възобновяеми енергийни източници;
 • Инвестиции в недвижими имоти;
 • Финансово – счетоводни услуги;
 • и др.;

Всички те са част от голяма холдингова структура, което при необходимост дава възможност за бързо и гъвкаво пренасочване на ресурси и подпомагане със свеж капитал на дейност, която изпитва моментна нужда.

Философията която проповядва г-н Иванов е, че най-ценния актив на всяка една компания, това са хората работещи в нея и именно за това неговата политика на управление е изцяло насочена към повишаване на квалификацията и мотивацията на служителите. От момента на придобиване на „Глобал Фууд Къмпани” ЕООД, Дамян Иванов инвестира в множество вътрешно-фирмени семинари с водещи специалисти в бранша, както и в международни изложения,  работни срещи и тийм билдинги. Всички тези мероприятия обогатяват познанията на служителите и поддържат високо нивото на информираност на екипа, като по този начин позволяват на мениджмънта да вземе бързи, адекватни и ползотворни бизнес решения, които да гарантират успеха на компанията и да подпомогнат постигането на поставените цели.

 

към началото